Ny leverantör

Bosum building system har i dagarna ingått ytterligare ett avtal med en leverantör. Plannja Steinwalls AB heter företaget som fortsättningsvis kommer leverera bl.a. takavvattning, bleck och beslag till våra ekologiska byggsatser. 

Företaget är sedan 2004 miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 och bedriver kontinuerligt sin verksamhet med fokus på miljön. De har exempelvis börjat ersätta traditionella beläggningar med mer miljöanpassade som baseras på rapsolja.