Våra byggsatser kommer från Ballingslövs Sågverk.

Ballingslövs Sågverk startades 1946 av Nils Olsson kommen från Ballingslöv. Bolaget var då ett handelsbolag som i början av 60-talet övertogs av Arthur Nilsson. Efter Arthurs död tog sonen till Nils Olsson över bolaget. Mikael Olsson har sedan dess drivit vad som idag är Ballingslövs Sågverk AB.

Ballingslövs Sågverk är ett familjeföretag beläget strax utanför Ballingslöv i nord-östra Skåne. Sågverket är ett mindre företag med 6 anställda som under 2014 omsatte drygt 10 miljoner kronor. Sågverkets verksamhet har historiskt sett huvudsakligen bestått i att såga slipers till järnvägen. På senare år har verksamheten breddats och har idag många strängar på sin lyra.

Klicka på länken nedan för mer information om våra tjänster

www.ballingslovssagverk.com