loading...

Fam. Jonasson

- "Kvalitén på produkterna är toppen och möjligheten är stor att själv göra förändringar och välja utifrån sitt egna kundbehov". 

 

Under våren 2015 stod det klart, huset av modell Aroma som familjen Jonasson hade låtit bygga. Nedan följer ett stycke där husägarna själva delar med sig av sina erfarenheter kring att bygga med en ekologisk byggsats från Bosum Building System.   

- Det var en rekommendation ifrån bekanta som ledde oss in på företaget Bosum Building System och deras ekologiska byggsatser. Vi hade tidigare haft möjlighet att granska ett par färdiga hus, där byggsatsen var levererad av Bosum Building System. Vi hade förstått att det unika byggsystemet fungerade bra, där den massiva väggkonstruktionen såg till att väggarna inte rörde sig och att den bidrog till en god ljudisolering.  Vi tyckte att husmodellen Aroma hade en planlösning och en funktionalitet som passade vårt behov utmärkt. En avgörande faktor till varför vi valde att gå vidare med en byggsats från Bosum Building System var den nära och personliga kontakten med företagets Marknadschef - Bo Månsson samt Projekterings- och försäljningschef - Peter Malmberg. 

- Byggnationen fortlöpte utan några som helst problem och kontakten med representanter från Bosum Building System och dess underleverantörer var kontinuerlig och tillfredställande. Hantverkarna som utförde totalentreprenaden gav ett gott intryck och hade den kunskap som var nödvändig för att göra ett bra jobb. 

- Vi skulle absolut vilja rekommendera andra att bygga sitt framtida hus med en ekologisk byggsats i massivt trä från Bosum Building System, självklart förutsatt att kundbehovet matchar produkten. Kvalitén på produkterna är toppen och möjligheten är stor att själv göra förändringar och val utifrån sitt eget kundbehov.  


Familjen Jonasson, Uppsala

Bosum Building System AB - Ekologiska byggsatser i massivt trä