Vår historia

År 2005 grundade byggingenjören och entreprenören Bo Månsson företaget Bosum AB. Efter 30 år i byggbranschen hade Bo börjat utveckla ett nytt byggsystem som kretsade kring tre centrala perspektiv – Inomhusklimat, ljudisolering och miljö. Under de kommande åren utvecklade Bo sitt byggsystem där massiva träblock visade sig vara ett utomordentligt byggmaterial att arbeta med. Det skulle inte dröja länge innan ett nytt byggsystem var konstruerat där metoden och materialet genererade ett anpassningsbart inomhusklimat, god ljudisolering samt uteslutande bestod av organiskt material, furuträ.

Byggsystemet har ett typgodkännande av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Därmed är den godkänd i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

Under årens lopp har produkten och företaget utvecklats. Bosum AB genomgick 2015 en omorganisation där dotterbolaget Bosum Building System AB bildades. Dotterbolaget övertog försäljningsverksamheten med byggsatser i massivträ och fortsatte driva verksamheten vidare. Idag består dotterbolaget av medarbetare med ett genuint intresse för husbyggnation där den ekologiska och miljövänliga aspekten spelar en viktig och central roll och har kommit att utvecklats ytterligare. Vi på Bosum Building System är oerhört stolta över vår produkt och de fördelar som den genererar, både för dig som kund och för vår miljö.  

Från och med 1:a januari 2016 jobbar Bosum Building system endast med projekt i egen regi på svenska markanden samt fortsatt egagemang på exportmarknaden genom våra franchisetagare.

Affärsidé

Bosum Buildning Systems affärsidé är att verka som byggsatsleverantör åt våra franchisetagare både på den svenska marknaden och på exportsidan. 

Vision

Genom flexibilitet och ständig utveckling strävar vi på Bosum Building System efter att vara det självklara valet för dig som värdesätter ekologiska byggnationer utan att behöva välja bort kvalitet eller funktionalitet.

Våra kunder

Tidigare kunder talar ofta om att de uppskattar bemötandet och flexibiliteten i vårt företag. Att vi alltid finns tillgängliga för att svara på frågor om vår produkt eller för att räta ut eventuella frågetecken kring byggnationsprocessen. Hos oss är det en självklarhet att alltid arbeta lyhört och tillmötesgående då våra kunder kommer med egna idéer eller ändringsförslag. 

Bosum Building System AB - Ekologiska byggsatser i massivt trä