loading...

Bygg bostäder snabbt enkelt och ekonomiskt

Hur kan vi få fram bostäder i tidspressade projekt?

Bosum Building System har en produkt som lämpar sig förträffligt till bostadsprojekt med kort byggtid. Då väggarna i byggsystemet består av en massiv stomme som kan användas invändigt utan extra skivor/lager utan kan målas och få ett spännande uttryck av trästrukturen så kan det sparas både tid och pengar.

Väggarna isoleras utvändigt och med t.ex. en ångbroms utvändigt och med rätt isolering så kan ytterväggarna göras helt klara direkt efter stommen är uppe. Vi vill att våra hus ska andas för att ge ett bra inomhusklimat.

 Med våra hus i Silvaserien så kan ett område sättas upp snabbt och då vårt byggsystem bygger på ”lego” princip så kan de tas ned relativt enkelt.

 Silvaserien har bostadshus mellan 30 -180 kvm med kompletterande skolor, vårdcentraler och gemensamhetsanläggningar.

 Med ett stort antal flyktingar som nu anländer till Sverige och många som väntar på att få asyl så står kommunerna inför stora utmaningar att hitta bostäder. Det finns inte plats att hysa alla på så nybyggnation är oundvikligt. Tält är bara nödlösningar tills andra alternativ hittas.  

Självhjälpsmodellen
Låt de människor som väntar på asyl eller som fått asyl och väntar på bostad att vara med att bygga upp bostäder. Av de som kommer måste det gå hitta hantverkare som är villiga att hjälpa till.
Finns mark som kan förberedas med färdiga grunder så ta chansen att nyttja resurserna som finns hos dom asylsökande och låt dom vara med i byggandet och låt dom känna att dom gör skillnad.

 Med hjälp av arbetsledning kan stomfärdiga hus med Bosums teknik byggas på kort tid. Ta med dom olika hanverksprogrammen i skolorna som kan slutföra husen och därmed få massor av praktik genom detta.

Det är dags att se utanför ”boxen” om vi ska kunna erbjuda bostäder i tid och med en rimlig ekonomi.