Fritidshus / Silvaserien

För att bygga ett fritidshus där inomhusklimatet anpassar sig efter årstider, är det fördelaktigt att använda sig av massiva träväggar. Massivt trä har dessutom goda ljudisolerande egenskaper vilket är gynnsamt om fritidshuset är beläget nära en trafikerad väg. Vårt unika byggsystem ger dig dessa fördelar. 

Kontakta oss direkt för pris- och produktinformation. Se fliken "kontakt". 

Silva 30 m²

Kontakta oss för pris- och produktinformation. Se fliken "kontakt". 

Silva 60 m²

Kontakta oss för pris- och produktinformation. Se fliken "kontakt". 

Silva 90m²

Kontakta oss för pris- och produktinformation. Se fliken "kontakt". 

Silva 45 m²

Kontakta oss för pris- och produktinformation. Se fliken "kontakt". 

Silva 75 m²

Kontakta oss för pris- och produktinformation. Se fliken "kontakt".  

Bosum Building System AB - Ekologiska byggsatser i massivt trä