Ekologiska byggsatser och hållbart byggande

Det finns idag inga självklara definitioner eller kriterier som måste uppfyllas för att en nybyggnation ska kunna kategoriseras som ekologisk. Begreppet ekologi i ett byggsammanhang kan innebära att den/de som befolkar huset lever resurssnålt och tillämpar ett kretsloppstänk, att förekomsten av naturliga och organiska material är hög i huskonstruktionen eller kanske att luftkvalitén i huset uppfyller en särskild standard och är fri från hälsovådliga ämnen. Vilka kriterier som ska ligga till grund för att ett hus ska kunna kategoriseras som ekologiskt är därför i slutändan mycket upp till den/de som ska upprätta eller befolka huset.

Vi på Bosum Building System definierar ett ekologiskt hus som sådant att förekomsten av miljövänliga och organiska material i husets klimatskal (väggar och tak) ska vara så hög som möjligt, samtidigt som byggsystemet ska generera ett anpassningsbart och långsiktigt hållbart inomhusklimat. Vi tror att resan mot att bygga ett ekologiskt hus börjar i klimatskalet och här måste förutsättningarna optimeras för att ett fortsatt ekologiskt byggande i slutändan ska bli framgångsrikt. Vår ambition är därför att tillhandahålla en produkt som uppfyller våra definitioner av ett ekologiskt byggande och som är optimerat för en fortsatt ekologisk byggnation. 

Bosum Building System AB - Ekologiska byggsatser i massivt trä