Ekologiskt byggande
Våra hus består av limfria block i massivträ, vilka sedan kompletteras med bl.a. miljövänlig ångbroms och cellulosaisolering. Träblocken går att återanvända vid en ombyggnation och binder dessutom naturligt koldioxid. Konstruktionen är att betrakta som ekologisk då förekomsten av icke-organiska material är mycket liten i husets klimatskal samt möjligheten att kunna återanvända träblocken vid en ombyggnation

 Fantastisk ljudisolering  
De massiva väggarna har en ljudisolerande förmåga som är helt fantastisk. Då ditt hus är lokaliserat nära en trafikerad väg eller dagar då det blåser extra hårt, bidrar den massiva väggstommen till att effektivt stänga ute oljud

 Stadigt inomhusklimat som anpassar sig efter årstider 
De massiva väggarna ger upphov till ett stadigt klimat inne i ditt hus. Värmen från husets värmekälla ackumuleras i den massiva stommen på vinterhalvåret och under sommarhalvåret hjälper de tjocka väggarna till att bibehålla ett svalt och behagligt inomhusklimat

 Enkelt att montera köksskåp och hyllor i de massiva ytterväggarna
Till skillnad mot en traditionell lösvirkesvägg eller konstruktioner i ex. lättbetong är det enkelt att montera inredning såsom kök och hyllor i den massiva väggkonstruktionen, utan att behöva använda plastplugg

 Högt brandmotstånd 
En konstruktion av massivt trä har betydligt bättre brandegenskaper än en lösvirkeskonstruktion. Trä har en låg inbränningshastighet och goda värmeisolerande egenskaper vilket resulterar i att den ej brandbelastade ytan bibehåller en låg temperatur. 

 Tidseffektivt och fuktsäkert
Vår stomme massivt trä tar inte mer än 1-3 arbetsdagar att resa, vilket bidrar till ett kostnads- och tidseffektivt byggande. Då konstruktionen snabbt kommer under tak minskar dessutom risken med fuktproblem

Bosum Building System AB - Ekologiska byggsatser i massivt trä