Svenskt kärnvirke av Furu

Gemensamt för samtliga hus som levereras av Bosum Building System är de massiva träblocken av svenskt furu. Massivt trä har egenskaper som inget annat material. En het sommardag är det svalt och skönt i ett massivt trähus och värmen behålls bättre på vintern.

Kärnvirke tas ifrån träd som har fått växa långsamt, vilket innebär att virket är hårdare, hållbart och inte  suger åt sig fukt. Kärnfuru är dessutom rikt på naturliga impregneringsämnen och har med det ett inbyggt skydd mot röta.

Det kärnvirke som används för att tillverka de massiva träblocken i furu samt takstolarna förädlas av Ballingslövs Sågverk. Sågverket har mångårig erfarenhet av trähantering och besitter en kunskap som sträcker sig flera generationer bakåt i tiden. Innan virket sågas torkas det under bar himmel eller, om så behövs, i en speciell torkugn. Fukthalten ligger på cirka 18 procent när det lämnar sågverket. Att fukthalten ligger på denna procentenhet innebär att eventuella gipsplattor och dylikt kan monteras utan det finns risk för fukt och mögel.

Bosum Building System AB - Ekologiska byggsatser i massivt trä